Curs Java SE

 • Start: 2021-03-22 22.03.2021
  Chisinau
  Tighina 65 ⁄ Chisinau ⁄ Moldova    +373 079844644 +373 022844644 ⁄   info@vanar.md
 • Durata cursului: 2 luni
 • Grafic: Luni Miercuri Vineri
 • Ora: 11-13 16-18 18-20 20-22
 • Prețul cursului: 140 €
 • Pret cu reducere : 90 €
 • Forma de instruire: On-line

Java – un limbaj de programare orientat-obiect
Aplicațiile create în limbajul Java lucrează pe orice calculator indiferent de arhitectura lui.

De exemplu:
Limbajul Java este activ utilizat pentru crearea aplicațiilor pentru telefoanele mobile, pentru sistemul operațional Android, cloud, virtual reality, development of online games, programming of medical robots, visual effects in movies (Transformers, Star Wars), etc.

Cursul clarifica teoretic si practic programarea orientata pe obiecte, limbajul JAVA si utilizarea principalelor clase si biblioteci Java.

CursuL de JAVA se desfasoara online, live: instructorul preda cursul de JAVA in limba romana, in timp real, cu o clasa de 10-15 de studenti, ca un curs obisnuit, cu teme, aplicatii practice si examene, ca la clasa. Cursul de JAVA s-a mutat online din martie 2020, din cauza situatiei epidemiologice din tara, dupa o experienta de peste 10 ani cu predare la clasa.

Scopul cursului:

De a studia limbajul de programare orientat-obiect a Java Standard Edition (Java SE), de a învăța utilizarea mediului de utilizare integrat și de a dobîndi competențe de bază în crearea aplicațiilor orientat-obiect.

După finisarea cu succes a cursurilor:

 • De a înțelege tehnologiile Java
 • De a lucra cu tipurile primitive
 • De a utiliza ramificările și ciclurile
 • De a crea metode în Java
 • De a lucra cu tablouri și șiruri de caractere
 • De a elabora clase în Java
 • De a utiliza moștenirea și poliformizul
 • De a elabora clase abstracte și interfețe
 • De a prelucra greșelile care apar în programă
 • De a lucra cu sistemul de fișiere
 • De a utiliza noi posibilități a claselor din pachetul NIO 2
 • Veți învăța să utilizați colecțiile Java
 • De a utiliza în program tipurile parametrizate
 • Veți obține cunoștințe în privința la șabloanele de proiectare

Instructorii cursului

Toţi instructorii →

Pregătirea preliminară: Nu trebuie

Să primiţi o consultaţie despre pregătirea provizorie necesară pentru curs puteţi la numărul 069414199, (022) 844 - 644

Pregătirea provizorie este siguranţă invăţării calitative. Această este menţionată cu alt nume de curs al centrului (pregătirea preliminară obligatorie). Vă sfătuim să citiţi programul acestui curs şi să decideţi dacă aveţi cunoştinţe şi experienţă în domeniul dat. Dacă dumneavoastră cunoaşteţi mai puţin decât 85-90% din programul obligatoriu, vă recomandăm să treceţi neapărat cursul de pregătire preliminară. Numai după această o să puteţi să terminaţi cursul cu Brio.

Programa cursului

Modulul 1. Introducerea în tehnologiile Java

 • Caracteristicile limbajului de programare Java
 • Descrierea tehnologiilor Java
 • Utilizarea mediului de dezvoltare integrat
 • Practica:
  • Instalarea JDK/IDE, setarea opțiunilor
  • Lucrul cu linia de comandă

Modulul 2. Introducerea în limbajul de programare Java

 • Lexemele limbajului Java
 • Introducerea în sistema tipurilor de limbaj Java
 • Lucrul cu tipurile primitive și constante
 • Operațiunile limbajului Java
 • Transformarea tipurilor simple

Modulul 3. Metodele și operatorii Java

 • Crearea și apelarea metodelor
 • Supraîncărcarea și metodele cu variabile de argumente
 • Operatori de ramificare
 • Operatori de cicluri

Modulul 4. Crearea și utilizarea tablourilor Java

 • Tablouri unidimensionale
 • Tablouri multidimensionale
 • Lucrul cu tablouri și clasa Arrays
 • Practica:
  • Convertorul zilei anului în lună și dată

Modulul 5. Lucrul cu șiruri de caractere în Java

 • Metodele de bază clasa String
 • Adăugarea și conversia șirurilor de caractere
 • Clasa șirurilor de caractere dinamice
 • Introducerea datelor de pe claviatură și clasa Scanner
 • Expresii regulate
 • Practica:
  • Convertorul numerelor întregi în sistemul binar

Modulul 6. Dezvoltarea claselor în Java

 • Examinarea concepțiilor de bază POO
 • Anunțul clasei
 • Membrii clasei și crearea obiectelor clasei
 • Modificatorii accesului
 • Modificatorii final & static
 • Utilizarea pachetelor, directivelor de import și variabila de mediu CLASSPATH
 • Practica:
  • Parsarea parametrilor liniei de comandă

Modulul 7. Moștenirea și polimorfismul

 • Moștenirea în calitate de mecanism de reutilizare a codului
 • Constructorul la moștenire
 • Conversia tipurilor și operațiunea instanceof
 • Metodele virtuale și corelarea tîrzie  
 • Clase abstracte și metode
 • Practica:
  • Parsarea parametrilor liniei de comandă. Partea a 2-a - Moștenirea

Modulul 8. Interfețe și anotații

 • Conceptul interfețe
 • Anunțul interfață
 • Realizarea interfeței
 • Metodele statice și implicite în interfețe
 • Utilizarea și crearea anotațiilor
 • Practica:
  • Sortarea tablourilor obiectelor

Modulul 9. Pachet java.lang

 • Clasa Object și suprascrierea metodelor lui.
 • Metadatele și reflexia
 • Clasele System și Math

Modulul 10. Corectarea greșelilor în Java

 • Conceptul de excepții în Java
 • Utilizarea operatorilor try, catch și finally
 • Excepțiile verificabile și neverificabile
 • Crearea propriilor clase de excepții
 • Operatorul try pentru eliberarea resurselor

Modulul 11. Fluxurile de date în Java

 • Privire de ansamblu asupra claselor fluxurilor
 • Lucrul cu fluxurile byte
 • Lucrul cu fluxurile de caractere
 • Utilizarea clasei java.io.File
 • Comprimarea fișierelor
 • Serializarea obiectelor în Java
 • Practica:
  • Analiza frecvenței cuvintelor în text

Modulul 12. Lucrul cu sistema de fișiere în NIO 2

 • Utilizarea interfeței Path
 • Lucrul cu atributele fișierelor
 • Posibilitățile de bază a clasei Files
 • Utilizarea clasei Files pentru vizualizarea arborelui fișierelor
 • Monitorizarea schimbărilor în sistemul fișierelor

Modulul 13. Pachetul java.util

 • Formatarea datelor
 • Lucrul cu data și timpul
 • Clasa Locale și globalizarea codului
 • Localizarea și clasa ResourceBundle
 • Generarea numerelor pseudoaleatoare

Modulul 14. Colecțiile în Java

 • Ierarhia claselor colecțiilor
 • Conceptul tipurilor de date parametrizate
 • Lucrul cu metodele parametrizate și interfața
 • Examinarea posibilităților listelor, mulțimilor și vocabularelor în Java

Modulul 15. Clase imbricate în Java

 • Clase interne
 • Clase imbricate
 • Clase anonime
 • Enumerare în Java

Modulul 16. Expresii lambda

 • Sinataxa expresiilor lambda
 • Referință la metode
 • Interfețe funcționale

Modulul 17. Șabloane de proiectare

 • Privire de ansamblu asupra șabloanelor
 • Șablonul Singleton
 • Șablonul Compozit
 • Șablonul Observer
 • Practica:
  • Efectuarea șablonului Observer

Cursuri recomandate după specialitate

Pentru a deveni un profesionist vă recomandăm împreună cu acest curs a studia:

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează