Curs Java. Nivelul 2. Elaborarea aplicaţiilor client-server

 • Start: ☎ 069414199
 • Durata cursului: 3 luni
 • Grafic: Marți, Joi
 • Ora: 20:00
 • Prețul cursului: 3200 lei
 • Reducere: 25%
 • Pret cu reducere : 2560 Lei

Limbajul de programare Java este unul dintre cele mai populare limbaje de programare obiect-orientate utilizat pentru crearea software de tip cross-platform pentru servere, aplicaţii, elaborarea site-urilor web, jocurilor şi multe altele.
După finisarea cursurilor Java, Dvs. veţi putea crea aplicaţiile Java web, Java GUI, care interacţionează cu bazele de date.

În procesul de studiere se pune accent pe dezvăluirea celor mai esenţiale aspecte de elaborare a aplicaţiilor. Numeroasele exemple fac ca materialul propus să devină cît mai clar şi ajută la asimilarea acestuia.
Programul este conceput luîndu-se în consideraţie specificaţiile actuale ale Java EE7. Cursurile Java sunt destinate pentru toţi elaboratorii de software care au experienţă în programare, sunt familiarizaţi cu limbajul Java şi care intenţionează să creeze aplicaţii bazate pe Java.

Obiectivul cursului:

De a învăţa modul de creare a aplicaţiilor moderne cu arhitectură stratificată în Java Standard Edition (Java SE), şi de a asigura funcţionarea eficientă a acestor aplicaţii cu utilizarea codului multifir.

După finisarea cursului Dvs. veţi putea:

 • crea aplicaţii multifir
 • scrie codul de sincronizare a firelor
 • utiliza thread pool-uri („bazine de fire”)
 • înţelege arhitectura JavaFX
 • crea interfaţă modernă în JavaFX
 • realiza execuţiilor multifir în JavaFX
 • utiliza JDBC în aplicaţiile Java
 • lucra cu obiectele de bază JDBC API
 • utiliza servlet-urile şi paginile JSP în aplicaţiile distribuite Java
 • crea aplicaţii JavaServer Faces (JSF)
 • elabora componentele personalizate JSF
 • crea şi utiliza serviciile web

 Instructorii cursului

Toţi instructorii →

Pregătirea preliminară:

Finisarea cu succes a cursului Cursuri Java SE8. Nivelul 1. Bazele programării

Să primiţi o consultaţie despre pregătirea provizorie necesară pentru curs puteţi la numărul 022 844 644.

Pregătirea provizorie este siguranţă invăţării calitative. Această este menţionată cu alt nume de curs al centrului (pregătirea preliminară obligatorie). Vă sfătuim să citiţi programul acestui curs şi să decideţi dacă aveţi cunoştinţe şi experienţă în domeniul dat. Dacă dumneavoastră cunoaşteţi mai puţin decât 85-90% din programul obligatoriu vă recomandăm să treceţi neapărat cursul de pregătire preliminară. Numai după această o să puteţi să terminaţi cursul cu Brio.

Programa cursului:

Modulul 1. Programarea multifir

 • Avantajele şi dezavantajele aplicaţiilor multifir
 • Instrumentele Java pentru administrarea execuţiilor multifir
 • Clasa Thread şi interfaţa Runnable
 • Crearea firelor de execuţie. Monitoare şi sincronizarea firelor
 • Mijloace moderne de administrare a firelor de execuţie (Executors, Fork/Join Framework)
 • Noi colecţii şi clase sigure de fire (ThreadLocalRandom, AtomicInteger ş.a.)
 • Lucrare de laborator. Crearea şi sincronizarea firelor de execuţie

Modulul 2. Utilizarea JDBC API în aplicaţiile Java

 • Java şi interacţiunea cu DBMS (sistemul de administrare a bazelor de date)
 • JDBC, utilizarea SQL în aplicaţiile Java pentru accesul la MS relaţional
 • Drivere JDBC şi tipurile acestora
 • Obiectele de bază JDBC
 • Tranzacţiile JDBC
 • Lucrare de laborator. Crearea aplicaţiilor Java/JDBC pentru lucru cu imaginile

Modulul 3. Elaborarea unei interfeţe utilizator moderne JavaFX

 • Istoria GUI
 • Vizualizarea posibilităţilor JavaFX
 • Obiectele de bază în arhitectura JavaFX
 • Integrarea JavaFX şi Swing
 • Crearea unei aplicaţii simple JavaFX şi JavaFX FXML
 • Colecţiile JavaFX. Lucrare de laborator
 • Utilizarea colecţiilor în interfeţele utilizatorilor Java FX
 • Lucrul cu elementele de administrare şi evenimentele în JavaFX
 • Containerele JavaFX. Utilizarea CSS
 • Crearea diagramelor şi WebView
 • Efectele vizuale şi animaţia în JavaFX. Utilizarea caracteristicilor şi asocierilor de date în JavaFX
 • Realizarea execuţiilor multifir în JavaFX
 • Lucrare de laborator. Crearea unei interfeţe moderne de utilizator cu ajutorul JavaFX

Modulul 4. Aplicaţiile Web Java

 • Arhitectura aplicaţiilor distribuite
 • Servlet-urile şi paginile JSP
 • Introducere în JavaServer Faces (JSF)
 • Structura aplicaţiilor JSF. Componentele de introducere-extragere în/din JSF
 • Crearea componentelor utilizatorilor în JSF
 • Servicii web. Lucrare de laborator
 • Crearea aplicaţiilor cu utilizarea JSP
 • Utilizarea serviciilor web

Cursuri recomandate conform specialităţii (produse similare):

Pentru a deveni un profesional vă recomandăm să studiaţi paralel şi:

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează