Curs Java EE Beans. Nevel 3

 • Start: ☎ 069414199
 • Durata cursului: 14 Lectii, a cite 120 minute
 • Prețul cursului: 3600 lei
 • Reducere: 10%
 • Pret cu reducere : 3240 lei

Cursuri Java Beans este destinat programatorilor Java care planifică să utilizeze componentele EJB în practica lor. În special cursul Java Beans va fi interesant pentru creatorii aplicaţiilor web pe Java şi pentru creatorii sistemelor corporative extrem de încărcate, precum şi pentru creatorii aplicaţiilor pentru baza de date Oracle.
Tehnologia Enterprise Java Beans (EJB) este elementul de bază al platformei Java Enterprise Edition (Java EE) utilizată pentru crearea sistemelor corporative de înaltă performanţă şi tolerante la erori. Astfel de sisteme pun în aplicare structura informaţională a întreprinderilor mari, băncilor, sistemelor de comerţ electronic, care lucrează cu un număr mare de vizitări din partea clienţilor. Sistemele informaţionale create pe baza tehnologiei Java EE răspund cerinţelor moderne faţă de sistemele corporative: fiabilitate (inclusiv la capacitatea de folosire mare), eficacitate înaltă în lucrul cu bazele de date, posibilitatea creării sistemelor de distribuire, posibilitatea publicării datelor în mediul web şi organizarea serviciilor web, legate de sistema corporativă.
Cursul Java Beans Vă va permite nu doar să studiaţi tehnologia EJB, însă şi să înţelegeţi în linii generale arhitectura sistemelor de distribuire moderne de dimensiunea întreprinderii. În procesul studierii Java Beans este analizat rolul componentelor EJB în structura aplicaţiei distribuite client-server, tipurile de componente EJB, structura lor şi interacţiunea cu clientul.
După cum arată diferite cercetări, salariul programatorilor Java este cu 30-40 % mai mare decît salariul mediu pe piaţă.

Scopul cursului: De a obţine cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în crearea componentelor Enterprise Java Bean (componentelor EJB) a specificaţiilor corespunzătoare EJB 3.0, precum şi abilităţile necesare în utilizarea componentelor EJB în componenţa aplicaţiilor client-server care interacţionează cu bazele de date.

După finisarea cursului Veţi fi capabil să:

 • Creaţi componente EJB de diferite tipuri
 • Creaţi aplicaţii complete pe baza componentelor EJB
 • Instalaţi componentele şi aplicaţii pe baza lor în serverul aplicaţiilor
 • Descrieţi părţile componente a platformei Java EE
 • Determinaţi structura aplicaţiei de distribuire client-server
 • Faceţi diferenţa rolurilor la crearea aplicaţiilor de nivel corporativ
 • Descrieţi tipurile şi destinaţia componentelor EJB
 • Creaţi componente de sesiune (session beans) în conformitate cu specificaţia EJB 3.0
 • Creaţi componente de esenţă (entity beans) în conformitate cu specificaţia EJB 3.0
 • Creaţi aplicaţii pe baza componentelor EJB
 • Implementaţi componentele EJB şi aplicaţiile corporative pe baza lor în serverul aplicaţiilor
 • Creaţi clienţi la distanţa, care accesează aplicaţia corporativă
 • Gestionaţi tranzacţiile în componentele EJB
 • Şi, în sfîrşit, ascultătorii vor înţelege, de ce salariul programatorilor Java este mai mare decît a programatorilor în alte limbaje
 • în prezent, specialiştii, ce dispun de aceste cunoştinţe şi abilităţi, sunt foarte căutaţi. Majoritatea absolvenţilor cursurilor noastre au o carieră de succes şi sunt respectaţi de către angajatori.

Instructorii cursului

Toţi instructorii →

Pregătirea preliminară:

Pregătirea obligatorie: Finisarea cu succes a cursului Java. Nivelul 2. Elaborarea aplicaţiilor client-server sau pregătirea echivalentă.

Să primiţi o consultaţie despre pregătirea provizorie necesară pentru curs puteţi la numărul 022 844 644.

Pregătirea obligatorie este siguranţa învăţării calitative. Aceasta este menţionată cu alt nume de curs al centrului (pregătirea preliminară obligatorie). Vă sfătuim să citiţi programul acestui curs şi să decideţi dacă aveţi cunoştinţe şi experienţă în domeniul dat. Dacă dumneavoastră cunoaşteţi mai puţin decât 85-90% din programul obligatoriu, vă recomandăm să treceţi neapărat cursul de pregătire preliminară obligatorie. Numai după aceasta o să puteţi să terminaţi cursul cu Brio.

Modulul 1. Analiza tehnologiilor Java Enterprise Edition

 • Arhitectura cu N nivele
 • Aplicaţii distribuite
 • Arhitectura componentelor
 • Temaplate (şabloane) de proiectare. Template (şabloane) MVC
 • Principalele elemente ale platformei Java EE
 • Deosebirile Java EE 5 de Java2EE
 • Structura aplicaţiei Enterprise
 • Rolurile la crearea şi utilizarea componentelor EJB
 • Tipurile componentelor EJB
 • Platforma Java EE
 • Lucrare de laborator: instalarea server-ului aplicaţiilor şi a mediului de elaborare

Modulul 2. Componentele Session Beans

 • Structura componentei EJB
 • Tipurile componentelor session Beans
 • Structura clasei componentei session Beans
 • Metodele componentei session Beans
 • Metodele business ale componente EJB
 • Ciclul de viaţă a componentelor session Beans
 • Structura descrierii înserării componentei
 • Crearea componentelor stateless şi statefull
 • Inserarea componentelor în server-ul aplicaţiilor
 • Lucrare de laborator: Crearea componentei stateless session Beans şi inserarea eu în server-ul aplicaţiei

Modulul 3. Aplicaţii în baza EJB

 • Tehnologia JNDI
 • Înregistrarea resurselor şi accesul la ele
 • Lucrare de laborator: crearea aplicaţiei consolă (Console application) ce ilustrează lucrul cu JNDI
 • Primirea link-ului local pentru exemplarul componentei
 • Tehnologia RMI
 • Primirea link-ului la distanţă pentru exemplarul componentei
 • Client consolă la distanţă
 • Structura aplicaţiei Java EE
 • Structura descrierii implementării Java EE
 • Implementarea aplicaţiei în serverul aplicaţiilor
 • Lucrare de laborator: crearea aplicaţiei Java EE şi implementarea ei în serverul aplicaţiilor

Modulul 4. Componentele Entity Beans

 • Reflectarea obiectivă relaţională
 • Noţiuni generale Java Persistence API
 • Realizarea reflectării obiective relaţionale în EJB 2.1
 • Structura clasei componente entity Beans
 • Metodele componentei entity Beans
 • Ciclul de viaţă a componentelor entity Beans
 • Structura descrierii implementării componentei
 • Comunităţile de conectare cu bazele de date
 • Înregistrarea comunităţii de conectare cu bazele de date ca resursă JNDI
 • Crearea componente entity
 • Implementarea componentei în serverul aplicaţiilor
 • Lucrare de laborator: crearea componentei de esenţă şi implementarea ei în serverul de aplicaţii

Modul 5. Componentele Entity Beans

 • Cheile constructive ale componentelor entity Beans
 • Reflectarea datelor din baza de date pentru componentă
 • Java Persistence Query Language
 • Legătura dintre exemplarele componentelor de esenţă
 • Ştergerea în cascadă a obiectelor
 • Lucrare de laborator: manipularea datelor

Modulul 6. Componentele Message Driven Beans

 • Principiile de lucru a serviciului Java Message Service
 • Structura clasei componentei MDB
 • Ciclul de viaţă a componentelor MDB
 • Crearea componentei MDB
 • Implementarea componentei MDB în serverul aplicaţiilor
 • Lucrare de laborator: Crearea componentei MDB şi implementarea ei în serverul aplicaţiilor
 • Clientul pentru expedierea mesajelor JMS
 • Lucrare de laborator: chemarea componentei MDB

Modulul 7. Tranzacţiile în componentele EJB

 • Noţiune de tranzacţie
 • Tranzacţii cu obiecte
 • Nivelul izolării tranzacţiei
 • Tranzacţii declarative (CMT)
 • Tranzacţii de programe (BMT)
 • Lucrare de laborator: utilizarea tranzacţiilor
 • Modulul 8. Practică – sistemul de distribuire
 • Formularea problemei şi analiza ei
 • Crearea şi implementarea aplicaţiei Java EE

Cursuri recomandate conform specialităţii

Pentru a deveni un profesional vă recomandăm să studiaţi paralel şi:

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează